×

Sistema personalitzat de dosificació (SPD)

Creació d'un sistema d'ajuda en l'adherència al tractament per mitjà de la dosificació en el temps i la posologia necessaris per a cada pacient. 

Categories
Preu